Ośrodek Pomocy Społecznej

Punkt konsultacyjny

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, przemocą i nie wiesz co zrobić...

Jak pomóc sobie, komuś bliskiemu?

Zgłoś się do bezpłatnego Punktu Konsultacyjnego

 

Punkt Konsultacyjny funkcjonujący w ramach
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Gogolin
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
ul. Strzelecka 20
47-320 Gogolin
pokój nr 7 (parter)
tel. 77 4666 744

Czynny:
Poniedziałek: w godz. 7.30 – 15.30;
Wtorek: w godz. 7.30- 13.30;
Środa: w godz. 9.00- 17.00;
Czwartek: w godz. 7.30- 15.30;
Piątek: w godz. 7.30- 13.30.

Dyżur pełni:
mgr Agnieszka Kipka - psycholog

Zakres oferowanej pomocy:

  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych ( alkohol, narkotyki, inne substancje psychoaktywne)
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych ( osoby bliskie, rodzina),
  • motywowanie  osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia  psychoterapii,
  • kierowanie do leczenia specjalistycznego,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru zachowań,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
  • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie  wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy,
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy,
  • udzielenie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i zakresów działania służb i instytucji, które są włączone w systemową pomoc rodzinom,
  • pomoc psychologiczna w sytuacji pojawienia się doświadczeń traumatycznych (choroba, rozstanie, śmierć bliskiej osoby)


WIZYTA JEST BEZPŁATNA

Pogoda
27 maja
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,61 PLN
1 CHF = 4,50 PLN
1 USD = 4,32 PLN