Ośrodek Pomocy Społecznej

CUS - Świadczenia Rodzinne

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Nr telefonu: 774 076 068
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, pokój nr 1
Pracownicy: Sonia Stach - St. Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Arleta Majnusz - Referent ds. świadczeń rodzinnych

 

Zgodnie z  Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego – przysługujące na dziecko:
  • do ukończenia 18 roku życia – niezależnie od tego czy się uczy,
  • do czasu ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia,
  • do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej i jest niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • świadczenie pielęgnacyjne,
 3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”),
 4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wprowadzona uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie,
 5. świadczenie rodzicielskie.

UWAGA: W przypadku, gdy jeden z rodziców dziecka wykonuje zatrudnienie poza granicami Polski, otrzymuje zza granicy zasiłek dla bezrobotnych, emeryturę, rentę lub prowadzi tam działalność gospodarczą, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie nie jest organem właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ze środków gminnych). Osoba taka winna złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Referacie Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Opolu, ul. Rejtana 5.

 

Rodzaje świadczeń  rodzinnych

Obowiązują na okres zasiłkowy trwający

od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

zasiłek rodzinny

89 zł (miesięcznie) na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

118 zł (miesięcznie) na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

129 zł (miesięcznie) na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

urodzenia dziecka

1.000 zł (jednorazowo)

opieki nad dzieckiem  w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400 zł (miesięcznie)

 

samotnego wychowywania dziecka

185 zł (miesięcznie)  na dziecko – nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci

250 zł (miesięcznie) na dziecko niepełnosprawne

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

90 zł (miesięcznie) na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 80 zł (miesięcznie) do ukończenia przez dziecko  5 roku życia

100 zł (miesięcznie) na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

rozpoczęcia roku szkolnego

100 zł (jednorazowo)

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (płatny przez 10 miesięcy w roku)

  105 zł (miesięcznie) na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła

  63 zł (miesięcznie) na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła.

świadczenia opiekuńcze:

świadczenie pielęgnacyjne

1.300 zł (miesięcznie od dnia 01.01.2016 r.)

specjalny zasiłek opiekuńczy

520 zł (miesięcznie)

zasiłek pielęgnacyjny

153 zł (miesięcznie)

inne:

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

1.000 zł (jednorazowo) jeżeli dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1922 zł na osobę

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin

500 zł (jednorazowo)

Świadczenie rodzicielskie

 

1000 zł (miesięcznie)

 

Pogoda
15 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,83 PLN
1 USD = 4,55 PLN