Ośrodek Pomocy Społecznej

Przemoc

Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkom rodziny:

  • jest demonstracją siły i chęcią przejęcia kontroli nad drugą osobą,
  • sprawca jest silniejszy od ofiary i ma nad nią przewagę,
  • sprawca narusza podstawowe prawa ofiary jak prawo do nietykalności fizycznej, godności i szacunku,
  • powoduje cierpienie i ból, który sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

  

DEFINICJA PRZEMOCY WEDŁUG USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

 Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób będących członkami rodziny, a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE:

  • przemoc fizyczna- bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu,
  • przemoc psychiczna- sprawowanie przez sprawcę psychicznej kontroli nad ofiarą, zakazywanie kontaktów (straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, grożenie zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów),
  • przemoc seksualna- zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom seksualnym,
  • przemoc ekonomiczna- utrzymywanie osoby w całkowitej zależności finansowej, zakazywanie pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej ilości środków finansowych na prowadzenie gospodarstwa domowego.
Pogoda
26 września
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,61 PLN
1 CHF = 4,25 PLN
1 USD = 3,93 PLN