Ośrodek Pomocy Społecznej

Materiały informacyjne dla osób, które doświadczyły przemocy seksualnej i ich bliskich

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w partnerstwie z Prokuraturą Generalną i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych realizuje projekt „Prawa dla ofiar przemocy seksualnej: nowe podejście systemowe. Wszechstronne usługi informacyjne, szkolenia i działania”, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solodarności społecznej PROGRESS (2007-2013).

Jego celem jest udoskonalenie obecnego systemu dostarczania informacji i obsługi ofiar przestępstw seksualnych przez policję, sąd i prokuraturę. W ramach realizowanego projektu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie przekazane zostały materiały informacyjne (ulotki, broszury) skierowane do osób, które doświadczyły przemocy seksualnej i ich bliskich. Umożliwiają uzyskanie wsparcia oraz jasnych i konkretnych informacji na temat przemocy seksualnej jak również praw, które przysługują ofiarom przestępstw seksualnych.

Pogoda
21 października
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,30 PLN
1 CHF = 3,77 PLN
1 USD = 3,76 PLN