Ośrodek Pomocy Społecznej

SPRAWDŹ ZANIM PODPISZESZ

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż celem akcji SPRAWDŹ ZANIM PODPISZESZ jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek tzw. „chwilówek” oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa.

Akcja społeczna jest współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Chcesz zaciągnąć bezpieczną pożyczkę? Zapamiętaj cztery zasady:

  1. SPRAWDŹ WIARYGODNOŚĆ FIRMY
  2. POLICZ CAŁKOWITY KOSZT POŻYCZKI
  3. DOKŁADNIE PRZECZYTAJ UMOWĘ
  4. NIE PODPISUJ, JEŚLI NIE ROZUMIESZ

Więcej informacji możesz uzyskać na stronie internetowej kampanii: www.zanim-podpiszesz.pl.

Pogoda
29 września
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,55 PLN
1 CHF = 4,22 PLN
1 USD = 3,91 PLN