Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Punkt Konsultacyjny

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem z alkoholem, narkotykami, przemocą i nie wiesz co zrobić? Jak pomóc sobie, komuś bliskiemu?
Zgłoś się do bezpłatnego Punktu Konsultacyjnego Gminny Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ośrodek Pomocy Społecznej 47-320 Gogolin, ul. Strzelecka 20 pokój nr 7 tel. 77 4666 951
 
Czynny:
Poniedziałek: w godz. 7.30  – 15.30;
Środa: w godz.  12.00 – 17.00;
Piątek: w godz.  7.30 – 13.00.
Dyżury pełni:
Agnieszka Kipka - psycholog

 
Zakres oferowanej pomocy:
poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu, 
poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzaleznionych ( osoby bliskie, rodzina), 
motywowanie  osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia  psychoterapii, 
kierowanie do leczenia specjalistycznego, 
motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru zachowań, 
udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, 
rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie  wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy, 
poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy, 
udzielenie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i zakresów działania służb i instytucji, które są włączone w systemową pomoc dla rodziny,  
pomoc psychologiczna w sytuacji pojawienia się  doświadczeń traumatycznych (choroba, rozstanie, śmierć bliskiej osoby)

WIZYTA JEST BEZPŁATNA

Punkt funkcjonuje w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Informacje uzyskać można również:
- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie ul. Strzelecka 20, pokój 17 tel. 774076065 lub pokój 19 tel. 774076064. 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Strzelecka 20
47-320 Gogolin
(Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie)

Pogoda
26 października
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,60 PLN
1 CHF = 4,31 PLN
1 USD = 3,95 PLN