Ośrodek Pomocy Społecznej

Brak środków dla gmin na wykonanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie uprzejmie informuje, iż Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2015 roku nie przewidział środków dla gmin na wykonanie zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z art. 19 b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz.1206). Jednakże kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1206) znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc umieszczone są na stronie internetowej Urzędu ( www.udskior.gov.pl ).

Pogoda
27 września
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,55 PLN
1 CHF = 4,21 PLN
1 USD = 3,90 PLN