Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiany dot. zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka czyli tzw. becikowego

Przypominamy, że z dniem 01.01.2012 r. zmieniły się zasady dot. ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (zwanej potocznie „becikowym”) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do powyższych świadczeń rodzinnych zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie (bądź wystawione przez położną), które potwierdzi, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wzór powyższego zaświadczenia określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234- rozporządzenie weszło w życie z dniem 01.01.2012 r.).

Tekst rozporządzenia (wraz ze wzorem zaświadczenia):

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101831234

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, opracowany przez pracowników OPS w Gogolinie:

 

 DOCbecik-wniosek

Pogoda
08 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,71 PLN
1 CHF = 4,82 PLN
1 USD = 4,60 PLN