Ośrodek Pomocy Społecznej

DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINIE

       DZIAŁ POMOCY DZIECKU I RODZINIE

 

 

 

Nr telefonu:        (77) 4076064

 

Godziny pracyod poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Pracownicy:  Hanna Urbanowicz - Pracownik socjalny ds. pomocy dziecku i rodzinie

 

 


INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Dział pomocy dziecku i rodzinie zajmuje się pomocą środowiskową oraz pomocą w szczególnie trudnych sytuacjach rodzinnych ( przemoc, uzależnienia, dysfunkcje wychowawcze ), polegającą przede wszystkim na: 

  • poradnictwie  socjalnym i rodzinnym wraz z przygotowaniem dokumentacji, także dla rodzin zastępczych i nie korzystających z pomocy społecznej, w szczególności : uzyskaniem alimentacji i egzekucji alimentów, ustaleniem ojcostwa, rozwód i separacja, ubezwłasnowolnienie, przymusowe leczenie psychiatryczne,
  • wsparciu  rodzin zastępczych,
  • pracy z rodzinami głęboko dysfunkcyjnymi, w których bezpieczeństwo dzieci może być zagrożone lub dorośli członkowie rodziny wymagają   pomocy  w rozwiązaniu szczególnie  trudnych  problemów,
  • prowadzeniu rodzin i przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych,
  • inicjowaniu i wspieraniu instytucji i organizacji środowiska w działaniach  na rzecz  dziecka i rodziny.


 

 

 

    

Pogoda
21 maja
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,64 PLN
1 CHF = 4,51 PLN
1 USD = 4,38 PLN