Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na nowo-Potrzebni od zaraz” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przewiduje przeszkolenie 40 osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) w wieku powyżej 45 roku życia z terenu woj. opolskiego w zawodach – Opiekun osób niepełnosprawnych (20 osób) oraz Asystent osoby niepełnosprawnej (20 osób). Ponadto przewiduje się kompleksowe wykształcenie oraz przygotowanie praktyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W projekcie przewiduje się wsparcie uczestników w formie: bezpłatnych szkoleń zawodowych, językowych, z zakresu obsługi komputera, poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego, zwrotu kosztów dojazdu, wyżywienia, stypendiów szkoleniowych, praktyk i staży. Więcej informacji znajduje się Regulaminie uczestnictwa zamieszczonym poniżej.

DOCREGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.doc

DOCFormularz zgloszeniowy.doc

 

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

Pogoda
28 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,70 PLN
1 CHF = 4,63 PLN
1 USD = 4,44 PLN