Ośrodek Pomocy Społecznej

III edycja projektu systemowego

  logo kl.jpeg                                                                 logo ue.jpeg
                                                                                 

III edycja projektu systemowego pn. „Drogowskaz” rozpoczęta

 
Od 2 sierpnia 2010 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie rozpoczął realizację projektu systemowego pn. „Drogowskaz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 71.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych bezrobotnych kobiet i mężczyzn długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezrobocia.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, zgodnej z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, wyłoniono 12 uczestników projektu, w tym 9 mężczyzn i 3 kobiety. Wśród zakwalifikowanych Beneficjentów 6 osób kontynuuje swój udział w projekcie.
W trakcie realizacji projektu uczestnicy zostaną objęcie działaniami w  ramach aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej oraz zdrowotnej.
 

Więcej informacji wraz z Regulaminem uczestnictwa w projekcie można znaleść w zakładce POKL!!!

Pogoda
28 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,70 PLN
1 CHF = 4,63 PLN
1 USD = 4,44 PLN