Ośrodek Pomocy Społecznej

Podsumowanie III edycji projektu systemowego Drogowskaz

logo kl.jpeg                                                logo ue.jpeg

 

Podsumowanie III edycji projektu systemowego pn. "Drogowskaz"

Beneficjentami projektu były 3 kobiet kontynuujące udział w projekcie oraz 6 mężczyzn, w tym 3 którzy kontynuowali udział w projekcie.
Głównym celem projektu był wzrost kompetencji społecznych i zawodowych bezrobotnych kobiet i mężczyzn długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społeczne z powodu bezrobocia.
W celu zrealizowania założonego celu zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji:
  • zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem w wymiarze 170 godz.,
  • zajęcia grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym w wymiarze 160 godz.,
  • zajęcia indywidualne z lekarzem medycyny pracy w wymiarze 12 godz.
Ponadto w ramach projektu zrealizowano następujące kursy:
  •  kurs „Florystyka” w wymiarze 40 godzin.
Programu kursu obejmował: asortyment roślin ciętych i doniczkowych –  podstawowe techniki układania bukietów, proporcje w bukietach, rodzaje bukietów – układanie bukietów, znaczenie roślin w otoczeniu człowieka, środki techniczne pomocne w układaniu kwiatów, gadżety – upominki florystyczne. Beneficjentki otrzymały zaświadczenie o ukończeniu kursu certyfikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
  • kurs „Podstawy obsługi komputera” w wymiarze  42 godz.
Program kursu obejmował m.in.: budowę komputera – system WINDOWS, ustawienia systemu, obsługę urządzeń peryferyjnych – drukarki, skanera, obsługę edytora tekstowego, obsługę arkusza kalkulacyjnego EXCEL oraz Internetu.
  • kurs „Sprzedawca z obsługą urządzeń biurowych” w wymiarze 40 godz.
Program kursu obejmował: ustawę o fiskalizacji, VAT, sprzedaż – dzienne rozliczenie  kasy, programowanie kasy, opakowania zwrotne, sprzedaż na wagę, czytnik, obsługę terminali oraz urządzeń automatyzujących sprzedaż, procedury serwisowe – raportowanie, obsługa klienta – elementy sprzedaży. W ramach tego kursu Beneficjentki otrzymały zaświadczenia o ukończeniu certyfikowane przez Ministerstwo Edukacji i  Nauki.
  • kurs „Magazynier – pracownik hurtowni i magazynów” w wymiarze 60 godz.
Program kursu obejmował m.in.: podstawy organizacyjne gospodarki materiałowej, zapasy i metody rozmieszczania zapasów magazynowych, dokumentację związaną z  pracą w magazynie, zasady BHP w organizacji prac magazynowych, inwentaryzację, wyciąg podstawowych przepisów prawnych – przykłady umów, komputerowy pakiet magazynowy SUBIEKT GT, oraz obsługę kasy fiskalnej.
 
  • kurs „Konserwator komputerów i urządzeń drukujących” w wymiarze 42 godz.

Program kursu obejmował: budowę komputera – diagnoza usterek, pomiary napięć – wymiana podzespołów, instancję systemów operacyjnych, wyszukiwanie sterowników w Internecie oraz konserwacje urządzeń drukujących.


Zdjęcia z kursów

 florystyka6.jpeg
 

florystyka5.jpeg
florystyka4.jpeg
florystyka10.jpeg
florystyka11.jpeg
florystyka 1.jpeg

kurs kons8.jpeg

kurs kons7.jpeg
kurs kons6.jpeg

kurs kons5.jpeg
kurs kons4.jpeg

 kurs kons3.jpeg

kurs kons2.jpeg

kurs mag4.jpeg
kurs mag3.jpeg
kurs magzuni1.jpeg
kurs maga2.jpeg
kurs komp1.jpeg
kurs komp2.jpeg
kurs komp3.jpeg
kurs komp 4.jpeg
kurs komp 5.jpeg
kurs komp 6.jpeg
 

Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie kończące działania aktywnej integracji w roku 2010 r. Spotkanie odbyło się 26 listopada 2010 r. w Restauracji Cafeteria Cappuccino w Gogolinie. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy, realizatorzy oraz zaproszeni goście.

 spot8.jpeg

spot7.jpeg

spot6.jpeg

spot5.jpeg
spot4.jpeg

spot3.jpeg

spot2.jpeg

 

florystyka 1.jpeg
florystyka77.jpeg
florystyka11.jpeg
florystyka10.jpeg
florystyka6.jpeg
florystyka5.jpeg
florystyka4.jpeg
Pogoda
15 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,83 PLN
1 USD = 4,55 PLN