Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt systemowy Drogowskaz 2010

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie informuje, że w okresie od 2 sierpnia 2010 r. do 30 listopada 2010 r. planowana jest realizacja projektu systemowego pn. „Drogowskaz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki  pomocy społecznej.

Celem ogólnym projektu „ Drogowskaz” jest wzrost kompetencji społecznych  i zawodowych bezrobotnych kobiet i mężczyzn długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezrobocia  oraz upowszechnianie pracy socjalnej w środowisku tych osób.

 

Cele szczegółowe projektu „Drogowskaz”  to przede wszystkim:

  • poszerzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności społeczno – zawodowych zwiększających szanse powrotu do aktywności zawodowej i społecznej bezrobotnych kobiet i mężczyzn,
  •  umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności, które umożliwią wzrost aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia,
  • poprawę sytuacji zdrowotnej, zarówno w sferze fizycznej jak  i psychologicznej uczestników projektu, oraz udzielenie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych uczestników projektu.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia co najmniej dwa z poniższych warunków:

  • jest osobom bezrobotną lub długotrwale bezrobotną,
  • korzysta regularnie ze świadczeń pomocy społecznej udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie,
  • posiada niski poziom wykształcenia. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!

 

 

 

Więcej informacji dotyczących projektu pn. „Drogowskaz” można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej 20 lub pod nr telefonu (77) 4076064 lub (77) 4076062.

 

Pogoda
15 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,83 PLN
1 USD = 4,55 PLN