Ośrodek Pomocy Społecznej

I etap realizacji projektu Drogowskaz 2009

I etap realizacji projektu „Drogowskaz” zakończony

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył już pierwszy etap realizacji projektu systemowego „Drogowskaz” współfinansowanego przez Unię Europejską. Beneficjentki bardzo chętnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach aktywnej integracji.

Grupa biorąca udział w projekcie pierwszy raz, w ramach wstępnej aktywizacji społecznej (zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem), uzyskała diagnozę potencjału społeczno – zawodowego. Diagnoza ta stanowi podstawę budowania indywidualnej ścieżki rozwoju społeczno – zawodowego dla każdej uczestniczki tej grupy.

Dla wszystkich uczestniczek zakończyła się aktywna integracja zdrowotna – uzyskana dokumentacja zawiera indywidualne potwierdzenie zdolności do aktywności zawodowej oraz zalecenia dotyczące wskazanych konsultacji specjalistycznych i działań pro – zdrowotnych.

Zespół Projektowy Ośrodka Pomocy pracował skutecznie realizując wszystkie założone cele i zadania, zgodnie z Harmonogramem projektu.

 

Pogoda
17 października
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,57 PLN
1 CHF = 4,27 PLN
1 USD = 3,94 PLN