Ośrodek Pomocy Społecznej

III Edycja projektu systemowego Drogowskaz

 logo kl.jpeg                                                          logo ue.jpeg

                  

III edycja projektu systemowego pn. „Drogowskaz” rozpoczęta

 

 
Od 2 sierpnia 2010 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie rozpoczął realizację projektu systemowu pn. „Drogowskaz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 71.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych i zawodowych bezrobotnych kobiet i mężczyzn długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu bezrobocia.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, wyłoniono 12 uczestników, w tym 9 mężczyzn i 3 kobiety. Wśród zakwalifikowanych Beneficjentów 6 osób kontynuuje swój udział w projekcie.
W trakcie realizacji projektu uczestnicy zostaną objęcie działaniami:
  • w  ramach aktywizacji społecznej - zajęciami indywidualnymi oraz grupowymi z psychologiem,
  • w ramach aktywizacji zawodowej - zajęciami indywidualnymi oraz grupowymi z doradcą zawodowym,
  • w ramach aktywizacji edukacyjnej - m.in. kurs obsługi komputera, kurs florystki,
  • w ramach aktywizacji zdrowotnej - badaniami lekraskimi w związku z możliwością podjęcia aktywności zawodowej).

Regulami uczestnistwa w projekcie systemowym pn. "Drogowskaz"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fudnuszu Społecznego: DOCRegulamin uczestnictwa.doc

 

 

 

Pogoda
15 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,83 PLN
1 USD = 4,55 PLN