Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona główna CUS

Wydarzenia i aktualności

 • Harmonogram działań wspierających – grudzień 2021 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań wspierających prowadzonych w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej dla mieszkańców gminy Gogolin.

  Działania prowadzone będą w ramach realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie" realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Data publikacji: 30-11-2021 13:45
 • Informacji o naborze na stanowisko dyrektora

  Data publikacji: 16-09-2021 07:10
 • Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych

  Burmistrz Gogolina zaprasza do składania uwag dotyczących „Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin”.

  Program Usług Społecznych Gminy Gogolin opracowany został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Data publikacji: 25-08-2021 15:50
 • Anonimowi alkoholicy w Polsce

  Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej.

  Data publikacji: 26-07-2021 11:34
Zobacz wszystkie
Pogoda
01 grudnia
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,49 PLN
1 USD = 4,12 PLN