Ośrodek Pomocy Społecznej

Strona główna CUS

Wydarzenia i aktualności

 • Informacji o naborze na stanowisko dyrektora

  Data publikacji: 16-09-2021 07:10
 • Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych

  Burmistrz Gogolina zaprasza do składania uwag dotyczących „Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin”.

  Program Usług Społecznych Gminy Gogolin opracowany został zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818) w związku z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Data publikacji: 25-08-2021 15:50
 • Anonimowi alkoholicy w Polsce

  Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim - w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej.

  Data publikacji: 26-07-2021 11:34
 • CUS - NieSamiDzielni

  Centrum Usług Społecznych w Gogolinie realizuje projekt pn.:  „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne-II edycja” dofinansowany ze środków EFS w ramach RPOWO na lata 2014-2020

  Data publikacji: 21-07-2021 12:22
Zobacz wszystkie
Pogoda
18 października
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,57 PLN
1 CHF = 4,27 PLN
1 USD = 3,94 PLN