Ośrodek Pomocy Społecznej

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż z siedzibą w Bielsku – Biała ul. Mostowa 1 wpisana do KRS pod numerem 547-19-59-331, została powołana do życia w dniu 30 sierpnia 2001 roku, jako samodzielna Fundacja z Oddziału Regionalnego Fundacji ETOH w Warszawie. Jak sama nazwa wskazuje Śląska Fundacja to dwa nurty: profesjonalny i samopomocowy, które uzupełniają się stanowiąc fundament ideologiczny, tworząc cele i założenia działań. Fundacja swoją pomoc kieruje do osób uzależnionych, pokrzywdzonych, bezrobotnych, zaburzonych psychicznie, bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele Fundacji realizowano poprzez:

  1. Prowadzenie i finansowanie działalności własnych oddziałów, placówek i programów edukacyjnych i terapeutycznych, a także organizowanie i prowadzenie szkoleń.
  2. Inspirowanie, koordynowanie i wspieranie działalności innych instytucji, stowarzyszeń oraz osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
  3. Współpracę z Administracją Państwową i Samorządową oraz osobami prawnymi i fizycznymi zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kraju i zagranicą.
  4. W latach 2005 – 2013 Fundacja realizowała między innymi projekty współfinansowane przez UE, Skarb Państwa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i inne.

Kontakt:

sekretariat – tel. 33 817-28-38

http:// www.bk-europe.pl

Pogoda
21 maja
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,64 PLN
1 CHF = 4,51 PLN
1 USD = 4,38 PLN