Ośrodek Pomocy Społecznej

Jak wspierać rodziny niewydolne wychowawczo i opiekuńczo.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA – ŁATWO JEST KRYTYKOWAĆ, MOŻNA WSPÓŁCZUĆ, MOŻNA POTĘPIAĆ, ALE TO NICZEGO NIE ZMIENIA, JEŻELI SIĘ NIE POMAGA !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie w związku z realizowaniem

GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I OPIEKI NAD DZIECKIEM NA LATA 2012 -2014

w oparciu o art. 29 ust 1,2 i art.30 ust 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(tekst jednolity Dz .U. z 2013r., poz. 135)

zachęca rodziny do współpracy z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie we wspieraniu rodzin niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli

RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Jakie jest zadanie RODZINY WSPIERAJĄCEJ?

 • Zaszczepienie rodzinie niewydolnej pozytywnych wzorców funkcjonowania
 • Organizowanie czasu wolnego dzieciom
 • Wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny
 • Pomoc w nauce
 • Wskazówki dotyczące opieki i wychowania dzieci
 • Nauka i wypracowanie nawyku utrzymania higieny osobistej i otoczenia
 • Nauka racjonalnego prowadzenia budżetu domowego, sprzątania, gotowania
 • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów rodziny we współpracy z pracownikiem socjalnym

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej. Rodzina wspierająca ( na podst art. 176 przywołanej wyżej Ustawy) przechodzi bezpłatne dla niej szkolenie ( koszty pokrywa gmina) oraz otrzymuje zwrot kosztów, jakie poniosła w związku z udzielaniem pomocy – na zasadach ustalonych w umowie zawieranej z burmistrzem w związku z pełnieniem swojej funkcji.

Zwrot kosztów jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 24 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jaka rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ?

Taka w której :

 • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
 • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
 • Istnieje problem alkoholowy
 • Nie ma stałego źródła utrzymania
 • Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi
 • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Wszelkie informacje, odpowiedzi na pytania i wątpliwości pod tel. 774076064

2_13012_0.jpeg

Pogoda
15 sierpnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,68 PLN
1 CHF = 4,83 PLN
1 USD = 4,55 PLN