Ośrodek Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze dla osób wymagających wsparcia

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, w nawiązaniu do polecenia Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2020 r., w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS – CoV-2 w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym zgodnie z instrukcją dotyczącą realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2 zarządza, co następuje:

  1. usługi opiekuńcze będą świadczone w szczególności osobom samotnym lub w rodzinie, której członkowie ze względu na wiek i stan zdrowia nie są w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy w codziennym funkcjonowaniu;
  2. usługi opiekuńcze będą świadczone poprzez wykonywanie podstawowych, niezbędnych czynności np. zaopatrywanie osób w podstawowe produkty żywnościowe i higieniczne, wykupowanie niezbędnych leków, środków opatrunkowych oraz dostarczanie ciepłego posiłku, bez konieczności kontaktu z osobą , której świadczy się usługi;
  3. monitorowaniu podlegać będzie stan zdrowia osób świadczących usługi oraz bezwzględnie nie dopuszcza się do świadczenia usług opiekuńczych osób wykazujących objawy przeziębienia lub grypy;
  4. bieżąco monitorowana będzie sytuacja zdrowotna i bytowa podopiecznych objętych usługami np. poprzez kontakt telefoniczny;
  5. zobowiązuje się osoby świadczące usługi opiekuńcze do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny osobistej, z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej.
  6. usługi opiekuńcze winny być świadczone zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

***

Dane kontaktowe do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, ul. Strzelecka 20,  47 – 320 Gogolin

tel: 77 4666 951 (w godzinach pracy Ośrodka od poniedziałku – piątku 7:30 – 15:30)

e-mail: 

tel: 602 75 15 90 ( bezpośredni do Kierownika OPS w Gogolinie – poza godzinami pracy)

***

W sytuacji podejrzenia u osoby, u której świadczone są usługi opiekuńcze, wystąpienia zakażenia wirusem SARS – CoV-2 należy:

- powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną  (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach tel. 77 44 667 40, telefon całodobowy 692 229 498)

lub

- skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 53 – tel. 77 44 331 00 (czynne całą dobę) 

lub

- zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590;

a następnie:

- w przypadku zalecenia przeprowadzenia badania na obecność wirusa SARS- CoV – 2 należy oczekiwać na transport medyczny z zachowaniem bezwzględnego reżimu sanitarnego.

Pogoda
09 sierpnia
niedziela
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,41 PLN
1 CHF = 4,09 PLN
1 USD = 3,73 PLN