Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc pieniężna dla Kombatantów i Osób Represjonowanych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie uprzejmie informuje, iż kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 400 ze zm. ) znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Kierownika Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc umieszczone są na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).

Pogoda
26 października
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,60 PLN
1 CHF = 4,31 PLN
1 USD = 3,95 PLN