Ośrodek Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 011.20.2019

Na podstawie art. 150 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019r. poz. 1040) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.

§ 2

Dniem pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie za 24.12.2019r. będzie dzień 07.12.2019r. (sobota)

§ 3

Zobowiązuję pracownika Działu Administracyjnego do zapoznania z treścią Zarządzenia pracowników OPS oraz zamieszczenia informacji na tablicach informacyjnych w OPS.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pogoda
08 lipca
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,47 PLN
1 CHF = 4,20 PLN
1 USD = 3,97 PLN