Ośrodek Pomocy Społecznej

Rządowy Program MAMA 4+

Rządowy Program „MAMA 4+”

Z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „ Mama 4+”.

Ustawa zakłada możliwość przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego matkom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci a także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia przez nią dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie ustalone na poziomie nie wyższym niż najniższa emerytura. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie będzie stanowić jej dopełnienie w wysokości do wysokości najniższej emerytury (1100zł brutto).

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać na stronie www.opole.uw.gov.pl  w zakładce „ Mama 4+”.

Pogoda
23 sierpnia
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,37 PLN
1 CHF = 4,01 PLN
1 USD = 3,93 PLN