Ośrodek Pomocy Społecznej

Brak środków dla Kombatantów

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie uprzejmie informuje, iż Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2018 roku nie przewidział środków dla gmin na wykonanie zadań zleconych z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych, realizowanej przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, wynikającej z art. 19 b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz.1255 ze zm.). Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą się bezpośrednio zwrócić o pomoc pieniężną do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc umieszczone są na stronie internetowej Urzędu (www.kombatanci.gov.pl).

 

Pogoda
09 kwietnia
czwartek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,54 PLN
1 CHF = 4,30 PLN
1 USD = 4,18 PLN